OBEC Čepřovice

  • Ulice:Čepřovice 58
  • PSC:387 56
  • Město:Čepřovice
  • IČO:00228702
  • Email: obec.ceprovice@seznam.cz
  • WWW:http://www.ceprovice.w1.cz/
  • Telefon: 383388054, mobil 606 630 489
  • Nabídka:Obec se nachází v podhůří Šumavy 7 km od Volyně. Nedaleko obce se v lesním komplexu „ Mlaka“ je zřícenina hradu Helfenburg, který je dominantou kraje. Okolní krajina je pahorkovitá, v nadmořské výšce okolo 500m.n.m. Zemědělská půda je obhospodařována ZOD Předslavice. Obec Čepřovice má v současnosti cca 200 obyvatel. Dnes slouží řada objektů k rekreaci. K obci Čepřovice patří také osady Jiřetice a Koječín. Obec Čepřovice byla dle dostupných pramenů založena asi ve 12. století. Roku 1315 patřil a ke skupině obcí tzv. Králováckých, a v 16 století k rychtě Milejovické. Později ji získal Vilém z Rožmberka a posléze v roce 1593 Arnošt Vitanovský z Vlčkovic. V držení tohoto rodu zůstala obec až do poloviny 17. Století. V roce 1685 byla obec přičleněna k panství Cundakera z Herberstejna na Vlachově Březí. První písemná zpráva je z roku 1490, kdy patřily k rychtářství milejovickému. O minulosti sídla nejsou bohužel žádné záznamy místní kroniky. Osada si ve své centrální části zachovala původní charakter okrouhlice s dominantním Härbersteinovým statkem a památkově i architektonicky velice cennými zemědělskými usedlostmi ve slohu selského baroka. Osada je spolu s osadou Koječín vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Název „Koječín“ lze nejspíše vysvětlit v souvislosti s jedním ze tří staročeských osobních jmen „ Kojan-Kojen-Kojata“. Svým tvarem připomíná přídavné jméno přivlastňovací. Nevíme ovšem a zatím není doloženo, kdo byl nositelem podobného jména, ani kdy žil a zda to byl samotný zakladatel sídla nebo pouze významný člen rodu. Původní uspořádání Koječína záleželo patrně v několika samostatných dvorcích, které patřily rozličným pánům a teprve později, snad ve 14 století se dostaly pod jednu správu. Ačkoli o založení Koječína není zpráv, přece je jisto, že je to osada stará přes 6OO let. Dokazuje to zpráva z roku 1354, kdy král Karel IV udělil ves Koječín v manství Jakubovi z Borečnice, místopurkrabímu v Písku. Z toho vyplývá, že v době, kdy se hrad Helfenburk stavěl ( 1355 – 1370 ), byl již Koječín delší čas soustředěnou osadou. Dne4.3.1457 Jan, druhý syn Oldřicha z Rožmberka postoupil hrad Helfenburk s Bavorovem a 31 vesnicemi, mezi nimi i Koječín, Janovi z Loubkovic. Později několikrát změnil majitele. Roku 1528 dal Jan z Rožmberka Koječínským svobodu, aby mohli „o statcích svých říditi“. Za posledního Rožmberka Petra Voka zpustl hrad Helfenburk a panství i s Koječínem bylo roku 1593 prodáno městu Prachatice. Po bitvě bělohorské bylo panství Prachaticům odebráno a roku 1622 Ferdinandem II darováno Janu Oldřichovi z Eggenbergu. Od roku 1696 byla osada v majetku Schwancerbergů. Roku 1733 požár sedm z deseti selských gruntů. V roce 1825 bylo v osadě 19 domů a 129 obyvatel, v roce 1895 bylo v osadě 21 domů a 130 obyvatel. V současnosti je v osadě trvale obydleno 1O domů, zbývající slouží pouze k rekreaci. Barbora Poláčková Starostka obce Čepřovice 58 38756 Čepřovice Mobil: 606 630 489 Email: obec.ceprovice@seznam.cz
Galerie
Popis

Historie

Obec se nachází v podhůří Šumavy 7 km od Volyně. Nedaleko obce se v lesním komplexu „ Mlaka“ je zřícenina hradu Helfenburg, který je dominantou kraje. Okolní krajina je pahorkovitá, v nadmořské výšce okolo 500m.n.m. Zemědělská půda je obhospodařována ZOD Předslavice. Obec Čepřovice má v současnosti cca 200 obyvatel. Dnes slouží řada objektů k rekreaci. K obci Čepřovice patří také osady Jiřetice a Koječín.

Obec Čepřovice byla dle dostupných pramenů založena asi ve 12. století. Roku 1315 patřil a ke skupině obcí tzv. Králováckých, a v 16 století k rychtě Milejovické. Později ji získal Vilém z Rožmberka a posléze v roce 1593 Arnošt Vitanovský z Vlčkovic. V držení tohoto rodu zůstala obec až do poloviny 17. Století. V roce 1685 byla obec přičleněna k panství Cundakera z Herberstejna na Vlachově Březí.

První písemná zpráva je z roku 1490, kdy patřily k rychtářství milejovickému. O minulosti sídla nejsou bohužel žádné záznamy místní kroniky. Osada si ve své centrální části zachovala původní charakter okrouhlice s dominantním Härbersteinovým statkem a památkově i architektonicky velice cennými zemědělskými usedlostmi ve slohu selského baroka. Osada je spolu s osadou Koječín vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Název „Koječín“ lze nejspíše vysvětlit v souvislosti s jedním ze tří staročeských osobních jmen „ Kojan-Kojen-Kojata“. Svým tvarem připomíná přídavné jméno přivlastňovací. Nevíme ovšem a zatím není doloženo, kdo byl nositelem podobného jména, ani kdy žil a zda to byl samotný zakladatel sídla nebo pouze významný člen rodu.

Původní uspořádání Koječína záleželo patrně v několika samostatných dvorcích, které patřily rozličným pánům a teprve později, snad ve 14 století se dostaly pod jednu správu. Ačkoli o založení Koječína není zpráv, přece je jisto, že je to osada stará přes 6OO let. Dokazuje to zpráva z roku 1354, kdy král Karel IV udělil ves Koječín v manství Jakubovi z Borečnice, místopurkrabímu v Písku. Z toho vyplývá, že v době, kdy se hrad Helfenburk stavěl ( 1355 – 1370 ), byl již Koječín delší čas soustředěnou osadou.

Dne4.3.1457 Jan, druhý syn Oldřicha z Rožmberka postoupil hrad Helfenburk s Bavorovem a 31 vesnicemi, mezi nimi i Koječín, Janovi z Loubkovic. Později několikrát změnil majitele. Roku 1528 dal Jan z Rožmberka Koječínským svobodu, aby mohli „o statcích svých říditi“.

Za posledního Rožmberka Petra Voka zpustl hrad Helfenburk a panství i s Koječínem bylo roku 1593 prodáno městu Prachatice. Po bitvě bělohorské bylo panství Prachaticům odebráno a roku 1622 Ferdinandem II darováno Janu Oldřichovi z Eggenbergu. Od roku 1696 byla osada v majetku Schwancerbergů. Roku 1733 požár sedm z deseti selských gruntů. V roce 1825 bylo v osadě 19 domů a 129 obyvatel, v roce 1895 bylo v osadě 21 domů a 130 obyvatel.

V současnosti je v osadě trvale obydleno 1O domů, zbývající slouží pouze k rekreaci.

 

O nás

Základní informace o obecním úřadě

 Adresa: Obec Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice

 IČO: 00228702

Číslo účtu: 9425291/0100

tel. v úředních hodinách: 383 388 054

mobilní číslo mimo úřední hodiny: 606 630 489

Emailová adresa: obec.ceprovice@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: mzsam8q

Facebook: https://www.facebook.com/Obec-Čepřovice-110577862959966/?eid=ARC5DmgXNLamf1iJx6Aa-PcLXAs1Wx_BIdBcxDz2mVGN9k9k01jkmnN-zJxGGe7UXmQT9XY9fNcIyWob

 

Obec se skládá z těchto místních částí:

Čepřovice

Jiřetice

Koječín

Ovčín

 

Úřední hodiny:

pondělí - dle telefonické dohody

úterý - 8:00 - 11:00 - 12:00 - 15:00

středa - dle telefonické dohody

čtvrtek - 8:00 - 11:00

pátek - dle telefonické dohody

Na základě telefonické dohody, s Vámi navštívíme obecní úřad v čase, který Vám bude vyhovovat.

 

Obecní zastupitelstvo je sedmičlenné.

Starosta: Barbora Poláčková, mobil: 606630489, email: obec.ceprovice@seznam.cz

Místostarosta: Milena Škabroudová, mobi: 723809815, email: mistostarosta.ceprovice@seznam.cz

Zastupitele obce: Jana Pechová - předsedkyně Kontrolního výboru

                                  Václav Plevka - předseda Finančního výboru

                                  Václav Lafata ml. - člen Finančního výboru

                                   Petr Pech

                                   Jan Poláček ml.

 

Účetní obce Čepřovice:

Marie Smetková - mobil 602 257 539, email: ucetni.ceprovice@seznam.cz, maro@wo.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Josef Urban - mobil 777 267 555, email: poradce.urban@quick.cz

 

Příspěvková organizace:

Mateřská škola Čepřovice

Adresa: Čepřovice 56, 38756 Čepřovice
IČO: 07000806
ředitelka: Ilona Louženská

mobil: 601 573 157

tel: 383388020

email: ms.ceprovice@seznam.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/msceprovice/

 

 

Připojte se k nám

Můžete obdržet „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem”?

Vyplňte formulář a náš konzultant se Vám ihned ozve.

Projekt „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem” je provozován a spravován firmou Centrum průzkumu firem s. r. o. se sídlem v Ostravě. Centrum průzkumu firem s. r. o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod číslem C69938. .

Location

Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava 18а